Roundup 360SL PLUS na Chwasty 1L (R)

73.32 

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych
i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych, w uprawie jabłoni i porzeczki czarnej, na torach kolejowych i innych terenach nie użytkowanych rolniczo, oraz do likwidacji ugorów i odłogów przed zasiewem roślin uprawnych. Roundup 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu układowym.

44 w magazynie

To najniższa cena

Bustani.pl © 2024 

Opis Działania

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych

i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych, w uprawie jabłoni i porzeczki czarnej, na torach kolejowych i innych terenach nie użytkowanych rolniczo, oraz do likwidacji ugorów i odłogów przed zasiewem roślin uprawnych. Roundup 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest przez zielone

części roślin (liście, zielone pędy i nie zdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie.

Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Zawartość substancji czynnej

glifosat w postaci soli izopropyloaminowej (związek z grupy aminofosfonianów)- 360 g/l

Działanie na chwasty

Chwasty wrażliwe np.:

– w dawce 2 l/ha* np.: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa

biała, pokrzywa zwyczajna, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa.

– w dawce 3-5 l/ha np.: bodziszek drobny, bratek polny, jasnota purpurowa, mak polny, maruna

bezwonna, miotła zbożowa, ostróżeczka polna, perz właściwy, przetacznik polny, przymiotno

kanadyjskie, przytulia czepna, rdest powojowy, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny,

stokłosa miękka, szarłat szorstki, tobołki polne, wiechlina roczna.

– w dawce 5-6,25 l/ha np.: bylica pospolita, czyściec błotny, krwawnik pospolity, mlecz polny,

mniszek pospolity, szczaw polny, szczaw zwyczajny.

Chwasty średniowrażliwe:

– w dawce 5-6,25 l/ha: wierzbownica gruczołowata

Chwasty odporne np.: skrzyp polny.

*Dotyczy chwastów w fazie siewki

Stosowanie środka

Pola uprawne.

Uwaga

Zalecane w etykiecie dawki dotyczą zwalczania perzu, natomiast jeżeli na polu jest przewaga

innych gatunków chwastów dobrać dawkę środka wg wrażliwości dominujących gatunków

chwastów.

A. WIOSNĄ PRZED SIEWEM LUB SADZENIEM ROŚLIN, W CELU ZWALCZANIA PERZU

WŁAŚCIWEGO I INNYCH CHWASTÓW.

W momencie zabiegu perz powinien znajdować się w fazie intensywnego wzrostu, mieć w pełni

rozwinięte 3-4 liście i wysokość co najmniej 10 cm. Chwasty jednoroczne powinny znajdować się

w fazie intensywnego wzrostu. Chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości,

a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić co najmniej dwa liście właściwe.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Roundup 360 SL 3 l/ha + adiuwant

AS 500 SL 1-2 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Roundup 360 SL 3 l/ha + adiuwant AS

500 SL 1-2 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

 Uwaga

Aby uzyskać wysoką skuteczność zwalczania perzu nie wykonywać wiosną uprawy roli lub

ograniczyć ją do włókowania.

B. WIOSNĄ PO SIEWIE, A PRZED WSCHODAMI ROŚLINY UPRAWNEJ W CELU

ZWALCZANIA WSCHODZĄCYCH CHWASTÓW.

Ziemniak

Środek stosować na glebach średnio zwięzłych. Opryskiwać po zasadzeniu ziemniaków

i jednokrotnym obredleniu na wschodzące chwasty ale nie później niż 3 dni przed wschodami

ziemniaków.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Uwaga:

Po zabiegu nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych.

Burak cukrowy

Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 3 dni przed wschodami buraka

cukrowego.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Uwaga:

Aby uzyskać wysoką skuteczność zwalczania perzu nie wykonywać wiosną uprawy roli lub

ograniczyć ją do włókowania.

B. WIOSNĄ PO SIEWIE, A PRZED WSCHODAMI ROŚLINY UPRAWNEJ W CELU

ZWALCZANIA WSCHODZĄCYCH CHWASTÓW.

Ziemniak

Środek stosować na glebach średnio zwięzłych. Opryskiwać po zasadzeniu ziemniaków

i jednokrotnym obredleniu na wschodzące chwasty ale nie później niż 3 dni przed wschodami

ziemniaków.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Uwaga:

Po zabiegu nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych.

Burak cukrowy

Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 3 dni przed wschodami buraka

cukrowego.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/haUwagi:

1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich i piaszczystych;

2. Nasiona buraków cukrowych wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm;

3. Zalecane dawki odnoszą się do zwalczania siewek wschodzących chwastów jednoliściennych

i dwuliściennych.

Cebula, marchew, pietruszka, por (z siewu).

Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 2-3 dni przed wschodami rośliny

uprawnej

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Uwagi:

1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich, piaszczystych.

2. Nasiona marchwi, pietruszki, cebuli i pora wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.

C. PRZED ZBIOREM ROŚLIN UPRAWNYCH W CELU ZWALCZENIA PERZU WŁAŚCIWEGO

I INNYCH CHWASTÓW ORAZ UŁATWIENIA ZBIORU.

Pszenica ozima, żyto, pszenżyto, pszenica jara, jęczmień jary

Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30%, tj. na

10-14 dni przed przewidywanym zbiorem. W momencie przeprowadzania zabiegu chwasty

powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.lub

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Roundup 360 SL 3 l/ha + adiuwant

AS 500 SL 1-2 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Roundup 360 SL 3 l/ha + adiuwant AS

500 SL 1-2 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Uwagi:

1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub

późnym popołudniem,

2. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu

opryskiwacza.

Przeciwwskazania

1. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał

siewny.

2. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszy

lub podściółki dla zwierząt.

Rzepak ozimy

Środek stosować, gdy wilgotność nasion /mierzona wilgotnościomierzem/ wynosi poniżej 30%.

W momencie przeprowadzania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie

intensywnego rozwoju.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

lub

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Roundup 360 SL 3 l/ha + adiuwant

AS 500 SL 1-2 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Roundup 360 SL 3 l/ha + adiuwant AS

500 SL 1-2 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Uwagi:

1. W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zbiór przeprowadzać po upływie

7 dni od zabiegu.

2. Nie stosować na plantacjach nasiennych.

D. PO ZBIORZE ROŚLIN UPRAWNYCH, PRZED ROZPOCZĘCIEM UPRAW POŻNIWNYCH

W CELU ZWALCZANIA PERZU WŁAŚCIWEGO I INNYCH CHWASTÓW.

Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące chwasty. Po

zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka nie przeprowadzać żadnych zabiegów

uprawowych. W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10- 25 cm i wytworzyć co

najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co

najmniej 5 cm wysokości a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Środek można stosować łącznie z adiuwantem (środek wspomagający) w dawce:

Roundup 360 SL 3 l/ha + adiuwant AS 500 SL 1-2 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Uwaga:

Używając rozpylacze umożliwiające opryskiwanie drobnokropliste można zastosować obniżone

dawki środka i wody.

Zalecana dawka: 3 l/ha

Zalecana ilość wody: 100-150 l/ha.

E. ROŚLINY SADOWNICZE

Środek można stosować od wiosny do jesieni, na intensywnie rosnące chwasty, w dawce zależnej

od występujących gatunków.

1. Czarna porzeczka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3-6 l/ha

2. Jabłoń

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2-6 l/ha

Uwagi:

1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe.

2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople

cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze względu na

możliwość uszkodzenia roślin.

F. LIKWIDACJA UGORÓW I ODŁOGÓW.

Termin zabiegów:

jesienią – w przypadku konieczności przeprowadzenia jesiennych prac uprawowych

i siewów, na intensywnie rosnące chwasty poza okresem ich kwitnienia.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2-5 l/ha

Uwaga:

W jesiennym terminie zabiegu stosować wyższe dawki środka Roundup 360 SL (3-5 l/ha).

G. TERENY NIEUŻYTKOWANE ROLNICZO (PLACE MAGAZYNOWE, TERENY

PRZEMYSŁOWE, POBOCZA DRÓG, DROGI, ŚCIEŻKI DLA PIESZYCH, CHODNIKI, BRUK,

JAK RÓWNIEŻ INNE STAŁE KONSTRUKCJE O TWARDYCH LUB PÓŁPRZEPUSZCZALNYCH

POWIERZCHNIACH, NA KTÓRYCH MA MIEJSCE NIEPOŻĄDANY SILNY WZROST

CHWASTÓW I KONIECZNE JEST ICH CAŁKOWITE WYELIMINOWANIE, TOROWISKA

TRAMWAJOWE).

Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres wegetacji.

Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego. Dawki

i terminy stosowania dostosować do występujących gatunków. Stosować dowolną aparaturę

naziemną. W przypadku stosowania opryskiwaczy plecakowych stosować ciecz użytkową

o stężeniu 2% (0,2 l środka w 10 litrach wody).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3-5 l/ha

H.TORY KOLEJOWE

Środek stosować do odchwaszczania torów z podkładami drewnianymi i betonowymi oraz

urządzeniami zabezpieczenia ruchu kolejowego, w okresie intensywnego wzrostu chwastów.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha

Środek stosować ściśle według procedury Dyrekcji Generalnej PKP-Naczelnego Zarządu

Utrzymania Kolei zgodnie z przyjętym zakresem rejestracji.

Stosując wodę w ilości 100-150 l/ha używać rozpylacze zapewniające opryskiwanie

drobnokropliste natomiast stosując 200-300 l/ha używać rozpylacze zapewniające

opryskiwanie średniokropliste.

Następstwo roślin

Na polu gdzie stosowano Roundup 360 SL można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć gdy na zwalczanych chwastach wystąpią objawy działania

środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach.

 


„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

„W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.).”

Informacje dodatkowe

Waga 1270 kg

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Roundup 360SL PLUS na Chwasty 1L (R)”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *